Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

Ефективна практика заповнення Додатків до диплома

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти (ENQA).
Спільний проект з Європейською мережею інформаційних центрів (ENIC) – Національними інформаційними центрами академічного визнання (NARIC)
 
 
Для забезпечення прозорості та ефективності, процедура видачі Додатка до диплома має бути формалізованою. Також ефективно було б запровадити відповідні системні механізми забезпечення якості додатка. Зміст Додатка до диплома має, перш за все, укладатися підрозділами, які відповідають, наприклад, за деталі програми та результати навчання. Процедура укладення та видачі Додатка до диплома може бути централізованою, або може здійснюватися факультетами чи департаментами. Процес виготовлення Додатка до диплома, а також укладення його змісту, має підлягати процедурі забезпечення якості.
 
Додатки до диплома мають видаватися автоматично, безкоштовно та усім випускникам. Вони повинні видаватися випускникам усіх трьох циклів: першого, другого та третього. Студентів мають інформувати про цілі та використання Додатка до диплома, ця інформація повинна бути легкодоступною у порадниках для студентів або на веб-сайті, наприклад, студентського центру.
 
Вищим навчальним закладам рекомендується розробити політику видачі Додатка до диплома випускникам попередніх років, які не отримали такого додатка: чи може виписуватися Додаток до диплома ретроспективно і за яку ціну? Якщо таке можливо, вищий навчальний заклад має розробити прозору процедуру ретроспективної видачі Додатків до диплома. Якість таких додатків так само важлива, як і якість додатків, що видаються тепер. Якщо є обмеження щодо, наприклад, видачі Додатків до диплома за кваліфікаціями попередніх років, про це має бути чітко зазначено.
 
Нижче у вигляді таблиці надаються приклади ефективного заповнення Додатків до диплома, визначені в результаті проекту.
   
 
Розділ
Підрозділ
Ефективна практика
Загальні коментарі
та рекомендації
 
 
 • Структура Додатка до диплома, включно з нумерацією, є точно такою ж, як в запропонованій міжнародній моделі, використовується та сама преамбула.
 • Структура Додатка до диплома є інформативною і чіткою.
 • Всі розділи заповнені і якість документа не відрізняється від розділу до розділу.
 • Чітко зазначена назва країни та вищого навчального закладу, і цю інформацію легко знайти у Додатку до диплома.
Розділ 1: Інформація про власника кваліфікації
 
 • Дуже важливо, щоб цей розділ був заповнений без помилок.
Розділ 2: Інформація про кваліфікацію
 
2.1 Назва кваліфікації та присвоєне звання
 • Надається повна офіційна назва кваліфікації національною мовою і, коли це можливо, офіційний переклад, наприклад англійською мовою.
 • Офіційні скорочення, якщо такі є, подаються в дужках, використання самих лише скорочень уникають.
 
2.2 Основний/і напрям/и підготовки за кваліфікацією
 • Надається достатня інформація про основний (профільний) предмет чи спеціалізацію особи, що отримала кваліфікацію, навчальну програму на здобуття ступеня, напрям підготовки, а також другий/ факультативний/елективний предмет(и).
 • Інформація є стислою і чіткою, проте детальний опис навчальної програми надається у розділі 4.3 та/чи в академічній довідці.
 
2.3 Назва та статус навчального закладу, що присвоює кваліфікацію
 • Подається повна офіційна назва вищого навчального закладу національною мовою. Також може бути поданий переклад, наприклад англійською мовою.
 • Подається інформація про статус навчального закладу, наприклад ”Університет визнаний державою, Рішення Х у системі вищої освіти Х”.
 • У випадку отримання спільного чи подвійного ступеня зазначаються назви усіх закладів, що надали цей ступінь.
 
2.4 Назва та статус закладу (якщо відрізняється від п. 2.3), що адмініструє навчання
 • Цей підрозділ заповнюється лише у випадку, якщо вищий навчальний заклад, який організовував навчання, відмінний від того, що присвоїв ступінь.
 • Подається повна офіційна назва вищого навчального закладу національною мовою. Також може надаватися переклад.
 • Подається інформація про статус навчального закладу, наприклад ”Університет визнаний державою, Рішення Х у системі вищої освіти Х”.
 • Якщо один навчальний заклад присвоює кваліфікацію на основі навчальної програми, яка адмініструвалась декількома навчальними закладами, то назви останніх повинні бути зазначені тут.
Розділ 3: Інформація про рівень кваліфікації
 
3.1 Рівень кваліфікації
 • Використовується загальна термінологія, як, наприклад, ”перший, другий і третій цикл”, яка є загальновідомою в рамках Болонського процесу.
 • Уникають скорочень, особливо національних, якщо вони не супроводжуються повними назвами.
 • Якщо рамка кваліфікацій запроваджена – інформація про місце кваліфікації у цій рамці має міститися тут. Більш докладна інформація про систему вищої освіти та рамку кваліфікацій надається у розділі 8.
 
3.2 Офіційна тривалість програми
 • Де можливо, використовується ЄКТС.
 • Тривалість програми зазначається як у роках, так і як навантаження (за ЄКТС).
 
3.3 Вимоги до вступу
 • Уникають використання лише тільки національної термінології, де можливо використовують національну рамку кваліфікацій (НРК), загальноєвропейську рамку кваліфікацій (EQF) та європейську рамку кваліфікацій вищої освіти (ЄПВО).
 • Де доречно, зазначається інформація про процедуру вступу (доступу).
Розділ 4: Інформація про зміст та отримані результати
 
4.1 Форма навчання
 • Якщо у програмі навчання офіційно визначено форму навчання, цю інформацію наводять тут.
 
4.2 Вимоги програми
 • Описуються вимоги програми і результати навчання.
 • Надається інформація про навантаження (в кредитах ЄКТС) кожного модуля/компонента програми.
 • Якщо для отримання ступеня передбачається виконання дипломної роботи (дисертації), про це зазначається разом з передбаченим на її виконання навантаженням (в кредитах ЄКТС), а також іншими більшими обов’язковими елементами, такими як практична підготовка.
 
4.3 Детальні відомості про програму і отримані індивідуальні результати: бали/оцінки/кредити
 
 • Цей розділ стислий і точний. Коли доцільно або в цьому є необхідність, для отримання подальшої інформації надається посилання на академічну довідку (виписку).
 • Академічна довідка з повною інформацією додається до Додатку до диплома.
 
4.4 Схема оцінювання і, якщо є, порадник з розподілу оцінок
 • Надається стисла інформація про схему оцінювання, і, якщо можливо, також використовується система ЄКТС. Якщо для оцінювання дипломної роботи використовується окрема схема оцінювання – це також пояснюється.
 
4.5 Загальна класифікація кваліфікації
 • Коротко пояснюється класифікація системи шляхом подання відсотків чи загальних досягнень у спосіб, зрозумілий на міжнародному рівні.
Розділ 5: Інформація про призначення кваліфікації
 
5.1 Доступ до подальшого навчання
 • Чітко й точно зазначається інформація про доступ до подальшого навчання.
 • Використовується загальна термінологія, як, наприклад, ”перший, другий і третій цикл”, яка є загальновідомою в рамках Болонського процесу.
 
5.2 Професійний статус
 • Надається інформація про характерні для цієї кваліфікації галузі працевлаштування.
 • Якщо ступінь надає право на ”регульовану професію”, про це має бути чітко зазначено, бажано з посиланням на відповідне законодавство.
 • Надаються чіткі посилання на Директиву 2005/36/EC щодо визнання професійних кваліфікацій.
Розділ 6: Додаткова інформація
 
6.1 Додаткова інформація
 • Розділ використовується для зазначення та опису можливого індивідуального курсу (програми) навчання, а також позапрограмної діяльності, включно з періодами навчання за кордоном, додатковими заняттями з різних предметів, стажуванням, роботою асистентом чи роботою в керівних органах навчального закладу.
 
6.2 Загальна інформація
 • З метою надання важливої та доречної додаткової інформації про власника кваліфікації, де можливо, чітко окреслюється інформація про навчання за кордоном, визнання попереднього навчання та позапрограмну діяльність.
 • Вказується інша важлива, не вказана раніше, інформація про кваліфікацію чи вищий навчальний заклад.
 • Веб-адреси та інші джерела додаткової інформації, якщо наводяться тут, зазначаються чітко та з відповідними посиланнями.
 • Наводиться уся відповідна контактна інформація вищого навчального закладу.
 • Інформація про механізми внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості та агенції надається на рівні навчального закладу та програми.
Розділ 7: Засвідчення додатка
 
 • Для підтвердження справжності, документ засвідчується печаттю та печаткою відповідного факультету чи навчального закладу.
Розділ 8: Інформація про національну систему вищої освіти
 
 • Інформація надається чітко і лаконічно, де це можливо використовується схема. Кваліфікацію можна легко знайти в запропонованому описі національної системи вищої освіти.
 • Якщо рамка НРК/ЄРК/ЕПВО запроваджена, вона пояснюється і використовується.
 • Опис доповнює зміст Додатка до диплома та полегшує його сприйняття.
 • Джерела та/чи автор цієї інформації чітко вказані.
 

 

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика