Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

Національна рамка кваліфікацій ВО

 

Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України [.ppt]

 

Національний семінар з рамок кваліфікацій (Київ, 15-16 травня 2008 р.)

Цей семінар було організовано Радою Європи і Міністерство освіти і науки України.
Метою семінару, проведеного Міністерством освіти і науки України, було започаткування розвитку національної рамки кваліфікацій в Україні відповідно до зобов’язань країни у Болонському процесі. За результатами семінару учасники ухвалили висновки (рекомендації).
 
Семінар надав змогу Міністерству освіти і науки представити проект пропозицій до нової структури системи вищої освіти України, який стане основою національної рамки кваліфікацій.

Основні документи:
Рекомендації (висновки) (англійською та українською мовами)
Програма
Презентації
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Могенс Берг, колишній голова Болонської робочої групи з рамок кваліфікацій
Рамка кваліфікацій системи вищої освіти України, Василь Шинкарук, заступник міністра освіти і науки України
Розробка і сертифікація національної рамки кваліфікацій, питання і пастки: досвід Ірландії, Стюарт Гарві, Ірландія
Розробка національної системи кваліфікацій: досвід Данії, Могенс Берг, Данія
РЕКОМЕНДАЦІЇ (Проект)
 
Міжнародного семінару організованого та проведеного
Міністерством освіти і науки України та Радою Європи
 
«НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ»
КИЇВ, 15-16 ТРАВНЯ, 2008
 
Учасниками заходу, організованого як офіційний Болонський семінар, першого із запланованих в Україні в період з 1999-2008 рр., стали представники МОН України, представники від України в групі супроводу Болонського процесу (BFUG), Секретар Керівного Комітету з Вищої освіти та наукових досліджень Ради Європи, провідні експерти Ради Європи з проблеми створення національних кваліфікацій із Данії, Ірландії та Великобританії, представники робочої групи МОН із супроводу Болонського процесу в Україні, провідні фахівці з вищої освіти кращих університетів України.
 
Семінар є важливим кроком у виконанні мандату, наданого Раді Європи міністрами країн-учасниць Болонського процесу на Лондонській конференції 17-18 травня 2007 року, де зазначається, що вже досягнуто певних успіхів у запровадженні національних рамок кваліфікацій, але наразі ще необхідно докласти чималих зусиль. Далі зазначається, що країни-учасниці зобов’язуються запровадити в повному обсязі національні рамки кваліфікацій, що узгоджуються із загальною рамкою кваліфікацій ЄПВО, до 2010 року.
 
Розуміючи, що це дуже складне завдання, ми просимо Раду Європи надати допомогу в обміні досвідом щодо розробки національної рамки кваліфікацій.
 
Хочемо зазначити, що національна рамка кваліфікацій сприятиме гармонізації структури освіти України та її подальшій інтеграції в європейський та світовий освітній простір. Одночасно Рамка сприятиме мобільності студентів і викладачів та підвищенню можливостей працевлаштування на національному та європейському ринку праці.
 
Зважаючи на це, учасники семінару рекомендують:
 
Національним органам державної влади в особі МОН України:
- розробити національну рамку кваліфікацій (НРК), сумісну з загальноєвропейською рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (ЗРКЄПВО), а також із Європейською рамкою кваліфікацій навчання впродовж життя (ЄРКНВЖ) разом з вищими навчальними закладами, науково-педагогічною спільнотою, студентами та іншими зацікавленими сторонами та чітко визначити ролі та обов’язки учасників створення НРК;
- враховувати та узгоджувати при розробці НРК основні положення Болонського процесу;
- приділяти належної уваги змісту заходів, що пов’язані із запровадженням ECTS та системи забезпеченням якості;
- забезпечити легкодоступність інформації про стан розробки НРК шляхом розміщення її на відповідних веб-сайтах;
- надавати Раді Європи та Болонському секретаріату відповідну інформацію про істотні зміни з метою її поширення серед інших країн-учасниць Процесу;
-  визначити чіткі межі НРК та їх відношення до загальної рамки кваліфікацій ЄПВО і Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя;
- призначити «кореспондента з НРК» з функціями поширення та обміну інформацією про стан розробки НРК іншими країнами та європейські заходи.
 
Вищим навчальним закладам:
- залучати до розробки та запровадження НРК національні органи влади, партнерів та інші зацікавлені сторони;
- сприяти запровадженню ECTS, що ґрунтується на результатах навчання і навантаженні студента в процесі накопичення кредитів;
- планувати навчальне навантаження в програмах підготовки фахівців з вищою освітою та оцінювати результати навчання з дотриманням принципів прозорості, відкритості;
- залучати студентство до визначення навчального навантаження, управління та забезпечення якості вищої освіти.
 
Студентським організаціям:
- інформувати студентів про роль та функції НРК, важливість результатів навчання;
- сприяти та підтримувати використання результатів навчання разом з іншими партнерами та навчального навантаження при запровадженні НРК та ECTS.
 
Агенціям із забезпечення якості та зацікавленим сторонам:
- використовувати НРК, результати навчання та призначення кредитів при розробці/перегляді національних систем якості.
 
Учасники семінару пропонують Раді Європи, відповідно до наданого мандату на підтримку обміну досвідом, і надалі:
- розвивати окремий сектор веб-сайту з питань вищої освіти, присвячений обміну досвідом з розробки НРК, що сприятиме формуванню громадської думки стосовно доцільності та необхідності запровадження НРК;
- створити перелік адрес «кореспондентів з НРК», в якому зазначити усі країни-учасниці Болонського процесу, що визначений компетентними органами влади, та регулярно поширювати інформацію за цим переліком;
створити базу експертів для надання необхідної допомоги країнам-учасницям Болонського процесу з розробки НРК та презентація експертами національного або інституційного досвіду в контексті створення НРК.
 
Учасники семінару Європейській комісії із сприяння розробки НРК сумісної з Європейською рамкою кваліфікацій, пропонують:
забезпечувати надання особливого значення сумісності НРК із загальною рамкою ЄПВО;
- впливати на розробку Європейської кредитно-трансферної системи професійної освіти і навчання (ECVET) та її узгодження з ECTS.
 
Мережі ENIC/NARIC та їх центрам учасники рекомендують:
використовувати потенціал НРК при визнанні кваліфікацій на основі результатів навчання.
 

 

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика