Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

Мета, основні тенденції і напрями діяльності Бюро міжнародної інтеграції освіти

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО: ознайомлення із тенденціями розвитку систем вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу результатом яких є взаємоузгоджене функціонування європейського простру вищої освіти (ЄПВО) починаючи з 2020 року. Сприяння запровадженню положень Болонського процесу в систему вищої освіти України
 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Україна приєдналась до Болонського процесу в травні 2005 року. Цим вона взяла на себе зобов'язання, які визначили напрям і контури реформи вищої освіти. Важливо відзначити, що скептицизм, відмова, неприйняття ідеї євроінтеграції освіти, які сьогодні існують у суспільній свідомості, свідчать, перш за все, про незнання або викривлене розуміння положень Болонського процесу. Ілюзія повної самодостатності, можливо, якийсь період може слугувати ресурсом для виживання університетської освіти України. Однак в умовах інтеграції вищої освіти у ЄПВО він швидко вичерпується. Самоізоляція від процесів, які розвиваються в ЄПВО, гальмує розвиток будь-якого вищого навчального закладу. Для власного блага українській освіті необхідно вбудовуватися в ЄПВО, зберігаючи при цьому національну ідентичність. Як зазначається в багатьох ключових документах Болонського процесу, трансформація вищої освіти не вимагає її уніфікації.
 
Міжнародна інтеграція, інтернаціоналізація освіти стають одним з найважливіших факторів ефективної діяльності університетів. Провідні університети світу активно включаються в міжнародне освітнє середовище при допомозі академічних обмінів (навчання, наукові дослідження, стажування), освітніх проектів і навчальних програм, що узгоджуються із змістом європейських і світових рамкових стандартів, міжнародних літніх шкіл (професійна та мовна підготовка), вивчення іноземних мов. Це робить серйозний виклик усім вищим навчальним закладам усвідомлено вирішити багато практичних проблем і модернізуватися, щоб вижити в складних ринкових умовах.
 
Отже стратегія розвитку вищої освіти в сучасній Європі обумовлена Болонським процесом. Його мета та результат - створення до 2010 року Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) і його подальше вдосконалення впродовж десятиріччя – до 2020 року.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ:
1. Запровадження Європейської системи трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС), програм мобільності (Підстава - Наказ Міністерства освіти і науки від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» та лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-326 «Щодо навчання та стажування за кордоном».
2. Запровадження «Додатка до диплома» європейського зразка, його видання університетатми і визнання в межах держави і за кордоном.
3. Розвиток Національної рамки кваліфікацій (НРК) (бакалавр, магістр, доктор філософії) та структурованих навчальних бакалаврських, магістерських, докторських програм на основі результатів навчання.
4. Сприяння створенню умов для внутрішньої (в межах держави) і зовнішньої мобільності (за кордоном) студентів і науково-педагогічних працівників ВНЗ та кредитної і ступеневої мобільності для студентів різних циклів системи вищої освіти.
5. Запровадження нововведень та інноваційних технологій в освіті. Індивідуальні траєкторії навчання, студенто-центроване навчання.
6. Запровадження спільних університетських програм, подвійних дипломів і ступенів.
7. Запровадження сертифікатних програм.
8. Створення інституту тюторства в університеті. Даний підхід дуже важливий при запровадженні студенто-центрованого навчання (воно включає індивідуальну траєкторію навчання як за набором навчальних дисциплін так і методи і підходи щодо реалізації їх змісту).
9. Запровадження тюнінгових програм, що будуються на компетентнісному підході (результатах навчання).
10. Запровадження оцінювання результатів навчання (єдиних підходів в університеті). Наприклад, тестування, есе, індивідуальне творче завдання, екзамен письмовий і усний.
11. Створення рамкових стандартів, тюнінгових програм, узгоджених навчальних і робочих програм (з врахуванням європейських підходів – зменшення навчальних дисциплін шляхом укрупнення і умови призначення 5-ти і більше кредитів ЄКТС).
12. Видання навчально-методичної літератури з проблеми європейської інтеграції вищої освіти.
 

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика